Zapraszam Cię do świata wolności w edukacji!

 

Poznaj pierwszą na świecie naukową książkę o znaczeniu edukacji domowej dla rozwoju zdolności dziecka!

 

Oparta na ponad 500 źródłach naukowych, aktach prawnych i badaniach własnych Autorki książka dla profesjonalistów i rodziców poszukujących najlepszej edukacji dla rozwoju zdolności dzieci.

Już ponad 14 tysięcy polskich dzieci uczy się, nie uczęszczając do szkoły!

DLACZEGO WARTO POZNAĆ ROZWIĄZANIA INNE NIŻ SZKOŁA?

                      61 ze 100 zapytanych rodziców uważa, że szkolna klasa to miejsce, w którym ich dziecko czuje się dobrze. Niestety, gdy spytać o to samych uczniów – zaledwie 9 w grupie 100 jest podobnego zdania. Co 4 uczeń twierdzi, że najlepiej w szkole czuje się na korytarzu.¹

Czy wiesz, jak w szkole czuje się Twoje dziecko?

JAK ZDOLNE DZIECKO JEST POSTRZEGANE PRZEZ SZKOLNE ŚRODOWISKO?

Specyficzny rozwój zdolnych (asynchronia) skutkuje licznymi trudnościami w ich emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu w szkole. Wysoki potencjał intelektualny albo szczególny talent bywa często powodem niechęci rówieśników.
Zdolny uczeń staje się obiektem kpin i niesympatycznych żartów, jest krytykowany, przezywany, izolowany przez grupę rówieśniczą – „może postrzegać siebie jako kogoś odmiennego, nawet dziwaka. Zdaje sobie bowiem sprawę ze swojej «inności» (…) otoczenie, nie dość, że nie potrafi docenić jego zdolności, bywa w stosunku do niego nawet wrogie. Dziecko może więc dorastać w poczuciu winy z tego powodu, że jest inteligentne”.²

 

Czy znasz takie dziecięce doświadczenia?

CO SZKOŁA OFERUJE ZDOLNYM?

Postawę polskiej szkoły wobec uczniów zdolnych obnażają wypowiedzi pedagogów – np.:

Pamiętam jak kiedyś pani dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej podjęła sprawę jednej uczennicy, która była wszechstronnie uzdolniona i załatwiała nam wszystkie konkursy. Właśnie to sformułowanie „załatwiała nam”, wtedy bardzo mi się nie spodobało. Ale ono tak naprawdę pokazywało całą prawdę o uczniach zdolnych, mają nas dobrze reprezentować na zewnątrz. To wszystko.³

NIE MUSI TAK BYĆ!

 JESTEŚ RODZICEM?

PEDAGOGIEM, PSYCHOLOGIEM, SOCJOLOGIEM?

INTERESUJESZ SIĘ EDUKACJĄ?

 Poznaj książkę dr Magdaleny Giercarz-Borkowskiej,

 

 poznaj

Książka dr Magdaleny Giercarz-Borkowskiej, wykazująca szczególną wartość edukacji domowej dla wspierania rozwoju dzieci zdolnych i utalentowanych, jest pierwszym w skali światowej naukowym wydawnictwem zwartym na ten temat.

(z recenzji prof. UAM dra hab. Marka Budajczaka)

Prezentowane w książce znaczenia nadawane edukacji domowej ożywiają nadzieję na radosny i efektywny rozwój, który może stać się udziałem każdego: każdego dziecka i każdego rodzica.

Poznaj wolne, szczęśliwe i samodzielne rodziny, które wybrały własną drogę rozwoju.

 

 

To książka naukowa, przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych alternatywami edukacyjnymi oraz poszukujących rozwiązań dopasowanych do potrzeb swoich dzieci.

Jeśli jesteś jednym z nich - to najlepsza lektura dla Ciebie, by zrozumieć sytuację ucznia zdolnego w szkole i zjawisko edukacji domowej oraz - być może - skorzystać z tej wiedzy we własnym życiu:

* poznasz, co to takiego edukacja domowa, jaki ma sens, jak jest praktykowana i jakie znaczenia nadają jej uczestniczące w niej rodziny

poszerzysz swoją wiedzę;

* przekonasz się jak trudno jest być zdolnym dzieckiem w szkole i rozwijać tam swoje mocne strony

utwierdzisz się, że rozwój nie przebiega „według wzoru z książki”: być może obserwujesz u dziecka asynchronię wywołaną  przez zdolności – pomóż mu sobie z nią radzić;

* dowiesz się dlaczego w szkole zdolności przegrywają z rutyną, a konformizm wygrywa z indywidualnością dziecka

zastanowisz się czy i jak możesz to zmienić;

* przypomnisz sobie, że szkoła to w dziejach ludzkości nowy wynalazek i zauważysz, że niektóre kraje gwarantują wolność uczenia się, a inne wtrącają do więzień tych, którzy rezygnują z usług szkoły

upewnisz się, że polskie przepisy pozwalają każdemu uczyć się poza szkolnymi murami;

* poznasz doświadczenia ludzi, którzy pokonali społeczne uprzedzenia i własny lęk przed nieznanym,   a jedyne czego żałują to, że zrobili to tak późno

porównasz je z Twoimi przeżyciami, zweryfikujesz poglądy i zyskasz argumenty do dyskusji;

* wtedy zrozumiesz, czym jest edukacja domowa

– sam zdecydujesz, czy może zaoferować Twojemu dziecku wartość, której ono potrzebuje.

Magdalena Giercarz-Borkowska jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunktem w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Wcześniejszy rozwój naukowy związała z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu oraz Letnią Szkołą Młodych Pedagogów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autorka kilku publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją domową, wolnością w edukacji i problematyką rozwoju dziecka zdolnego, co jest konsekwencją postawy, w ramach której zamiast    „nie da się” wybiera „co zrobić, aby tego dokonać?”. Poza poszukiwaniami naukowymi próbuje znaleźć życiową możliwość towarzyszenia w rozwoju błękitnemu dogowi niemieckiemu. Nieustająco zakochana w Sudetach i Grecji, gdzie powstawały części tej książki.

Kolekcjonuję piaski z plaż całego świata - każda jest inna, każdy piasek ma swoją strukturę, kolor, jest specyficzną mieszanką ziaren, muszli i tego, czego nie potrafimy dostrzec. Kształtuje się nieustająco w zależności od wpływu sił natury i ingerencji człowieka. Twoje dziecko też różni się od innych - jest niepowtarzalne i podobnie jak piasek zmienia się wraz z wpływem środowiska. Pomyśl, czego potrzebuje, by mogło być coraz lepszą wersją siebie. (MGB)

 

               (...) edukacja w domu dziecka zdolnego może być jedną z wielu form rozwijania zdolności, nie jedyną, ale za to wartościową i alternatywną dla systemu szkolnego, ślepego na potrzeby uczniów zdolnych.

                 Nie mam wątpliwości, iż otrzymaliśmy ważną, oryginalną rozprawę teoretyczno-empiryczną na rzadko podejmowany w pedagogice temat. Rozprawę, która bez wątpienia wzbogaca dorobek polskiej pedagogiki zdolności i twórczości oraz teorię wychowania. W dociekliwych i żmudnych badaniach jakościowych Autorce udało się dotrzeć do istotnych znaczeń.

(z recenzji prof. zw. dra hab. Krzysztofa J. Szmidta)

Prezentacja wyników badań i zapowiedź książki podczas konferencji Edukacja domowa a sedno edukacji

– Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 8 września 2018 roku.


[1] Badania przedstawione w: Nalaskowski A. (2002), Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków.

[2] Painter F. (1993), Kim są wybitni? Charakterystyka, identyfikacja, kształcenie, E. Kazuk (tł.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

[3] Z badań przedstawionych w: Dyrda B. (2012), Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.


 

 

 

Książkę wydaję w ramach self-publishingu, co jest moją  swoistą  edukacją domową 🙂 TeksTy to moje wydawnictwo, w którym tekst spotyka się z Czytelnikiem – to mój tekst i Ty; to TeksTy o Was i dla Was.

Zapraszam do lektury i dzielenia się ze mną swoimi wrażeniami oraz doświadczeniami edukacyjnymi – zarówno tymi z edukacji domowej, jak i szkolnej. Wiedza tworzy się między ludźmi.

 

 

Jeśli chcesz kupić książkę, przejdź do sklepu.

Kontakt w celu organizacji spotkania autorskiego:

e-mail: info@wydawnictwoteksty.pl

lub proszę wypełnić formularz poniżej:

    Udostępnij :